OPDATERINGER OM VIRUS-EPIDEMIEN FOR ARRANGEMENTER HOS PAINTBALL
ÅRHUS & OUTDOOR XPLORE

*** Senest opdateret d. 22/5-2020, kl. 18:00 ***

I lyset af den alvorlige situation omkring den aktuelle virus-epidemi, følger vi gældende anbefalinger, krav og vejledninger fra de relevante myndigheder.

Opdatering pr. 22/5-2020 :

I den udvidede fase 2 i genåbningen af Danmark fik kulturlivet en stor håndsrækning.

Regeringen har sammen med Folketingets partier pr. 21/5 indgået en aftale, der betyder, at blandt andet forlystelsesparker må åbne fra onsdag 27. maj, hvilket er knap to uger tidligere, end i Folketingets oprindelige aftale om fase 2. Der måtte de først åbne 8. juni.

Se artikel på TV2 Nyheder :

Og, vi forventer, at vi kommer i kategori med forlystelsesparkerne, men afventer stadig endelig godkendelse fra myndighederne. Ligesom vi – som forlystelsesparkerne – også stadig mangler retningslinjer fra sundheds-myndighederne.

Nogle forlystelsesparker har meldt ud, at de åbner allerede d. 29. maj, andre d. 8. juni, andre d. 12 og andre igen åbner først d. 19. juni.

Uanset hvilken dato, vi får mulighed for at åbne, så bruger vi den mellemliggende periode til at forberede os på en genåbning med nye og anderledes regler end før virus-epidemien.

I praksis, så forventer vi at skulle starte med et begrænset deltagerantal pr. gruppe, medmindre forsamlingsforbudet på max. 10 deltagere også bliver løsnet. Ligesom det sikkert også bliver nødvendigt med en tidsmæssig adskillelse imellem hver enkelt gruppe, der besøger os ude i skoven.

I særdeleshed, så kommer der fokus på rengøring og desinfektion af grej, udstyr og overflader før/under/efter hver gruppe, der besøger os ude i skoven.

Vi ser frem til igen at tage imod jer hos os ude i skoven og håber at I vil være fleksible og bidrage til at få tingene til også at fungere i disse meget anderledes tider med virus-epidemien.

Opdatering pr. 8/5-2020 :

Folketinget er pr. 8. maj nået frem til en mere langsigtet aftale vedr. genåbning af Danmark efter nedlukningen pga. virus-epidemien.

Ifølge denne aftale indgår at ´udendørs forlystelsesparker´ må åbne i fase 3 fra d. 8. juni. Og, vi forventer pt. at genåbningen af vores aktiviteter kommer til at følge kategorien ´udendørs forlystelsesparker´.

Ligeledes oplyses for fase 3, at forbuddet mod forsamlinger forventes at blive hævet til 30-50 personer.

Samtidig så indgår der også en masse forbehold i den aktuelle aftale imellem Folketingets parter. Altså, at gen-åbningen i praksis vil afhænge af, hvorledes virus-epidemien udvikler sig. Og, hvorledes regeringen og Folketinget vælger at handle omkring dette.

Uanset, så gør vi, hvad vi kan for at være klar, når der bliver givet grønt lys for gen-åbningen af aktiviteter af samme type som vores. Bla. er vi allerede i kontakt med professionelle leverandører, som står klar med udstyr til sikker og forsvarlig rengøring og desinfektion af vores masker, våben og pauseområder.

Ligesom gen-åbningen af vores aktiviteter vil foregå i samarbejde med de relevante myndigheder.

Opdatering pr. 25/4-2020 :

Regeringen er i løbet af ugen kommet med udmeldinger om, at der måske vil blive løsnet op for restriktionerne omkring forsamlingsforbudet.

Derfor er vi gået igang med at undersøge, hvorledes vi kan gennemføre bla. paintball-arrangementer på sikker og forsvarlig vis. Og, således vi samtidig også på sikker vis kan tage hånd om de relevante påbud i fht. virus-epidemien.

Indtil videre er vi i kontakt med flere, mulige leverandører, der fortæller, at de kan tilbyde sikker rengøring og desinfektion af vores grej og udstyr.

For at være på forkant, så er vi også gået i tænkeboks omkring, hvorledes vi kan sikre fysisk adskillelse imellem deltagerne og de enkelte grupper. Hvorledes dette skal gøres helt konkret i praksis afhænger imidlertid af, hvilke udmeldinger myndighederne kommer ud med.

Så, vi væbner os med tålmodighed. Men forsøger også at være forberedt så godt som muligt, såfremt der skulle blive løsnet op for restriktionerne omkring forsamlingsforbudet efter d. 10. maj.

Opdatering pr. 22/4-2020 :

Efter regeringens seneste opdatering og pressemedelelse pr. mand. d. 21/4-2020 omkring muligheden for at øge forsamlingsforbudet op til 500 deltagere, har der været noget uklarhed og forvirring.

Derfor en præcisering og forklaring af dette.

Hvad der er blevet oplyst, er, at SÅFREMT den øvre grænse for antal personer i forsamlinger bliver hævet, så bliver denne grænse IKKE OVER 500 personer.

Dette betyder derimod IKKE, at det – baseret på de nuværende oplysninger – efter d. 10. maj er muligt og tilladt at afholde arrangementer med op til 500 deltagere.

Dette vil afhænge af, hvorledes virus-epidemien udvikler sig. Og, hvorledes regeringen vælger at handle omkring dette.

Dvs. som der er oplyst i presse-meddelelsen pr. 21/4-2020 : ´Regeringen følger udviklingen af epidemien nøje og justerer derfor også grænsen for, hvor mange mennesker man må forsamle sig løbende.´

Opdatering pr. 6/4-2020 :

Efter regeringens presse-møde mand. d. 6/4-2020 er der fortsat forsamlingsforbud for arrangementer med mere end 10 deltagere tom. d. 10. maj.

Som konsekvens af dette, vælger vi også at aflyse alle arrangementer og aktiviteter fra mand. d. 13. april tom. sønd. d. 10. maj.

Vi holder os løbende orienteret om opdateringer fra de relevante myndigheder og udviklingen omkring evt. tiltag omkring virus-epidemien eller ændringer i forholdsreglerne omkring dette.

Denne side vil løbende blive holdt opdateret i henhold til ovenstående.

Vi modtager fortsat bookings for arrangementer for perioden efter sønd. d. 10. maj. Dog med forbehold for, at der kan komme nye og andre tiltag omkring virus-epidemien efter denne dato.

Opdatering pr. 24/3-2020 :

Efter regeringens presse-møde sønd. d. 23/3-2020 udgør anbefalingen og opfordringen, at man – fortsat – undgår at afholde arrangementer med flere deltagere og undgår unødige sammenkomster og fortsætter de gældende vejledninger, påbud og retningslinier t.o.m. mand. d. 13. april.

Og, at dette i videst muligt omfang er gældende fra mand. d. 16. marts og foreløbigt t.o.m. mand. d. 13. april.

Som konsekvens af dette, vælger vi også at aflyse alle arrangementer og aktiviteter fra tirsd. d. 31. marts t.o.m. mand. d. 13. april.

Vi holder os løbende orienteret om opdateringer fra de relevante myndigheder og udviklingen omkring evt. tiltag omkring virus-epidemien eller ændringer i forholdsreglerne omkring dette.

Denne side vil løbende blive holdt opdateret i henhold til ovenstående.

Vi modtager fortsat bookings for arrangementer for perioden efter mand. d. 13. april. Dog med forbehold for, at der kan komme nye og andre tiltag omkring virus-epidemien efter denne dato.

Opdatering pr. 12/3-2020 :

Efter regeringens presse-møde onsd. d. 11/3-2020 udgør anbefalingen og opfordringen, at man – såvidt muligt – undgår at afholde arrangementer med flere deltagere og undgår unødige sammenkomster.

Og, at dette i videst muligt omfang er gældende med øjeblikkelig virkning og 14 dage frem, dvs. fra mand. d. 16. marts og foreløbigt t.o.m. mand. d. 30. marts.

Som konsekvens af dette, vælger vi at aflyse alle arrangementer og aktiviteter fra dags dato  t.o.m. mand. d. 30. marts.

Vi holder os løbende orienteret om opdateringer fra de relevante myndigheder og udviklingen omkring evt. tiltag omkring virus-epidemien eller ændringer i forholdsreglerne omkring dette.

Denne side vil løbende blive holdt opdateret i henhold til ovenstående.

Vi modtager fortsat bookings for arrangementer for perioden efter mand. d. 30. marts. Dog med forbehold for, at der kan komme nye og andre tiltag omkring virus-epidemien efter denne dato.

Læs mere …    Forhør nærmere …    Bestil tid …