Sikkerhed - Tilladelser - Godkendelser|Paintball Århus & Outdoor Xplore tilbyder aktive oplevelser, teamwork og udfordringer for grupper, polterabends og virksomheder

Sikkerhed & Tilladelser – Paintball Århus & Outdoor Xplore :

Underholdende og udfordrende oplevelser, hvor kvalitet og sikkerhed er i top :

Blandt vores mange spændende aktiviteter finder du også High-Roping-aktiviteter og andre aktiviteter fra ekstremsportens verden. Dette betyder, at det sjældent er oplevelser vores deltagere har den store erfaring med.

Derfor er det vores opgave at være ekstra opmærksom, og garantere at dit arrangement bliver afviklet sikkert og forsvarligt – specielt når det drejer sig om risiko-aktiviteter.

Dette sikrer vi bla. ved kun at bruge instruktører med en solid uddannelse og erfaring indenfor de aktiviteter, hvor de fungerer som instruktør.

Ligeledes gælder, at baner, anlæg og udstyr bliver løbende efterset, og godkendt af tekniske eksperter, herunder Teknologisk Institut og Politiet.

Denne kombination af forholdsregler gør, at vi kan tilbyde underholdende og udfordrende oplevelser, hvor kvalitet og sikkerhed er i top.

Tilladelser/sikkerhed – Generelt :

Vilkår for deltagelse :

 • Deltagere på vores arrangementer modtager nødvendig og relevant instruktion forud for gennemførelse af aktiviteterne
 • Deltagere der udgør en fare for dem selv eller andre, eller ikke følger de angivne sikkerhedsregler, kan blive bortvist fra aktiviteterne.
 • Dette gælder også, såfremt instruktøren vurderer en deltager ikke kan gennemføre aktiviteterne på forsvarlig vis, f.eks. pga. indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer.
 • Sker bortvisningen af en deltager pga. ovenstående årsager, betales desuagtet fuld pris, uden mulighed for refusion af betaling for deltagelse.

Ansvarsforsikring :

 • Erhvervsansvarsforsikring er tegnet for samtlige af vores aktiviteter hos Købstædernes Forsikring.

Paintball-aktiviteter :

Vilkår for deltagelse :

 • Deltagelse i Paintball-aktiviteter er for deltagere der er minimum 18 år.
 • Deltagere fra 16 år kan deltage med skriftlig tilladelse fra forældre eller værge.

Formular til underskrift af forældre/værge for deltagere fra 16 år kan hentes –  Her …

Godkendelse af Politiet :

 • Tilladelse til afvikling af Paintball-aktiviteterne foretages én gang årligt og gennemgang og godkendelse af banen foretages af Østjyllands Politi hvert år.

Sikkerhed under spillet :

 • Ved udlevering af paintball-våben gennemgår instruktøren vigtige sikkerhedsregler for anvendelse af disse før spil-start
 • Sikkerheds-instruks for anvendelse af paintball-våben er ophængt i pause-området
 • Vi prioriterer sikkerheden i forbindelse med spillet meget højt. Derfor er masken, som vi anvender til at beskytte ansigtet under spillet, en helmaske med øre-beskyttere, som opfylder de skrappeste sikkerhedskrav.

Paintball-kugler :

Vi bruger udelukkende miljø-certificerede paintball-kugler. Vi anvender 17 mm. kaliber paintballs, der er fremstillet i overensstemmelse med gældende ECC standarder, og som udelukkende består af PEG og gelatine.

Paintball-kuglerne er fuldt biologisk nedbrydelige, natur- & miljøvenlige, vandopløselige og kan spises uden nogen form for risiko.

Kuglerne indeholder et bittert smagsstof, for at undgå børn eller dyr spiser kuglerne i større mængder. Paintball-kuglerne er ufarlige for dyr, mikro-organismer, planter, vand-miljø og mennesker.

Vores paintballs opfylder flg. gældende EU-standarder :Paintball-kugler - Vi bruger kal. 68 kugler (paintballs). Kuglerne er lavet med en gelatine-skal (husblas) og indeholder vandopløselig farve. Kuglerne indeholder et bittert smagsstof for at undgå, de bliver spist af børn eller dyr. Kuglerne er miljønedbrydelige og er miljøgodkendte iflg. gældende EU-standarder og er ufarlige for dyr, mikro-organismer, planter, vandmiljø og mennesker.

 1.  NF EN ISO 6341 – OCDE 202 Standarder
  – Ufarligt for mikro-organismer.
 2. NF EN ISO 8692 – OCDE 201 Standarder
  – Ufarligt for alger.
 3. NF EN ISO 7346 – OCDE 203 Standarder
  – Ufarligt for fisk.
 4. NF EN ISO 9888 – OCDE 302 B Standarder
  – 100% Biologisk nedbrydelig efter 9 dage.

High-Roping Aktiviteter :

Godkendelse af Teknologisk Institut :

 • Én gang årligt gennemgås, kontrolleres og godkendes vores High-Roping installationer af Teknologisk Institut. Tilladelse til afvikling af aktiviteterne gives af Østjyllands Politi.

Kontrol af reb og grej :

 • Vores reb kontrolleres hver gang efter brug for skader og øvrigt grej check´es én gang årligt.

Kvalificering af instruktører :

 • Til vores High-Roping aktiviteter bruger vi udelukkende instruktører med en solid uddannelse og praktisk erfaring fra klatring og/eller en godkendt frilufts-uddannelse.
 • Pt. findes der imidlertid ikke en officiél certificering af instruktører til disse aktiviteter.
 • Og, dette betyder at vi er ekstra omhyggelige med at kontrollere instruktørens baggrund, erfaring og uddannelse, når vi udvælger instruktører til disse aktiviteter.

ATV-Aktiviteter :

Vilkår for deltagelse :

 • Deltagelse i ATV-aktiviteter er for deltagere der er minimum 16 år.

Godkendelse af ATV´er og ATV-banen :

 • Èn gang årligt gennemgås og kontrolleres ATV-banen og ATV-motorcyklerne af Teknologisk Institut.
 • Tilladelse til afvikling af aktiviteterne gives af Østjyllands Politi.

Regelmæssig kontrol af ATV-motorcykler og ATV-bane :

 • Vi foretager ligeledes selv regelmæssig kontrol af både ATV-motorcykler og ATV-banen.

Powerboating (via samarbejdspartner) :

Vilkår for deltagelse :

 • Deltagere med fysiske mén eller svagheder (dårlig ryg, piskesmæld og lign.) må af helbredsmæssige grunde ikke deltage i hurtig sejlads, fordi dette giver pludselige, stødlignende bevægelser ved høj fart og sejlads henover bølgetoppe.
 • Deltagere skal bære redningsvest og kan få udleveret briller, såfremt dette ønskes.
 • Deltagelse sker på eget ansvar.

Godkendelse af Søfartsstyrelsen :

 • Èn gang årligt foretages lovpligtig gennemgang, kontrol og godkendelse af RIB-fartøjet af Søfartsstyrelsen.

Ansvarsforsikring :

 • Særskilt erhvervsansvarsforsikring er tegnet af vores samarbejdspartner for vand-aktiviteterne hos Codan forsikring.

Kvalificering af instruktører :

 • Bådførerne til vores Powerboating-aktiviteter har enten lovpligtig Yachtskipper-eksamen eller Speedbåds-certifikat.

Læs mere …    Forhør nærmere …    Bestil tid …