Paintball - Anvendelse af paintball sikkerhedsmaske - Sikkerhed & Vilkår for deltagelse os Paintball Århus | Paintball Århus & Outdoor Xplore tilbyder paintball, aktive oplevelser, teamwork og udfordringer for grupper, polterabends og virksomheder

PAINTBALL – SIKKERHED HOS PAINTBALL ÅRHUS

Sikkerhed :

Paintball - Sikkerhedsinstruks for paintball - *** Sikkerhed først ! *** - Sikkerhed & Vilkår for deltagelse hos Paintball Århus - | Paintball Århus & Outdoor Xplore tilbyder paintball, aktive oplevelser, teamwork og udfordringer for grupper, polterabends og virksomheder

Sikkerheds-instruks – Paintball | Klik på billedet for at se det i stor størrelse

Blandt vores mange spændende aktiviteter finder du også Paintball og andre aktiviteter fra ekstremsportens verden. Dette betyder, at det sjældent er oplevelser vores deltagere har den store erfaring med.

Derfor er det vores opgave at være ekstra opmærksom, og garantere at dit arrangement bliver afviklet sikkert og forsvarligt – specielt når det drejer sig om risiko-aktiviteter.

Læs mere om sikkerhed og tilladelser for vores aktiviteter – Her …

Vilkår for deltagelse :

Deltagere på vores arrangementer modtager nødvendig og relevant instruktion forud for gennemførelse af aktiviteterne.

Deltagere, der udgør en fare for dem selv eller andre, eller ikke følger de angivne sikkerhedsregler, kan blive bortvist fra aktiviteterne. Det samme gælder, såfremt instruktøren vurderer en deltager ikke kan gennemføre aktiviteterne på forsvarlig vis, f.eks. pga. indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer.

Sker bortvisningen af en deltager pga. ovenstående årsager, betales desuagtet fuld pris uden mulighed for refusion af betaling for deltagelse.

Sikkerheds-instruks – Paintball :

>>> Sikkerhed først !<<<Paintball-spiller med paintball sikkerhedsmaske - Sikkerhed & Vilkår for deltagelse | >>> Sikkerhed først ! <<< | Brug af paintball sikkerhedsmaske. |Paintball Århus & Outdoor Xplore tilbyder paintball, aktive oplevelser, teamwork og udfordringer for grupper, polterabends og virksomheder

  1. Masken må ikke på noget tidspunkt tages af, under spillet – heller ikke når man er ramt !

  2. Der må kun skydes på prøveskydnings-bane, eller på selve banen.
    Dvs. IKKE i pause-området !

  3. Uden for banen skal mundingen pege ned i jorden, våbnet skal være sikret og din finger fjernet fra aftrækkeren.

  4. Når du skyder på en modstander, hold en sikkerhedsafstand på min. 5 m. Under 5 m.s afstand peger du på modstanderen og siger ´Ramt´.

  5. Ser du en person uden sikkerhedsmaske på banen, eller på vej ind til banen, skal du straks stoppe spillet og tilkalde en instruktør.

  6. Det er ikke tilladt at skyde over nettet rundt om banen.

Er du i tvivl ? :
– Spørg instruktøren :-)