Teambuilding |Paintball Århus & Outdoor Xplore tilbyder aktive oplevelser, teamwork og udfordringer for grupper, polterabends og virksomheder

TEAMBUILDING

Evnen til at skabe fælles resultater i en gruppe

At man har samlet de bedste enkelte personer garanterer ikke, at man råder over et team, der arbejder optimalt sammen. Ofte er man ikke i stand til at drage den fulde nytte af dette samarbejde og ressourcerne i gruppen.

Teambuilding, firma-arrangementer og firma-events hos Paintball Århus & Outdoor Xplore Mange grupper bruger meget energi på deres søgen efter at opnå effektivt samarbejde, hvilket tager tid og koster penge.

Teambuilding kan derfor bruges som en genvej til at øge evnen til at samarbejde og skabe fælles resultater.

De områder, vi typisk sætter fokus på, for at opnå den størst mulige effekt og udvikling af teamets kompetence, er:

Typiske formål i fbm. teambuilding-aktiviteter og team-aktiviteter :

  • At skabe fælles forpligtelser og ejerskab omkring team´ets mål.
  • At synliggøre forventningerne til hinanden i teamet.
  • At udvikle fælles spilleregler for, hvordan samarbejdet i teamet skal fungere.
  • At organisere teamet og skabe struktur og overblik i teamets arbejde
  • At synliggøre den enkelte deltagers ressourcer og udviklingsmuligheder

Teambuilding-kursus / Indhold – Eksempel :

Teambuilding, firma-arrangementer og firma-events hos Paintball Århus & Outdoor Xplore Under kurset løser deltagerne i team´et opgaver med synlige konsekvenser. Der vil blive fokuseret på samarbejde imellem deltagerne i team´et og udnyttelsen af teamets ressourcer.

Med udgangspunkt i den gennemførte proces opstiller deltagerne en handlingsplan med personlige og samarbejds-relaterede udviklingsområder. Disse handlingsplaner tages med hjem til implementering med efterfølgende opfølgning og justering. Det er vigtigt, at når man kommer hjem, holder fast i processen, såfremt kurset skal have nogen værdi.

Kurset afvikles i naturen langt væk fra de daglige rammer og adfærdsmønstre. Det har den fordel, at man ser tingene i et ganske andet perspektiv og ikke risikerer at være låst fast i daglige holdninger, som “det hár vi prøvet” eller “sådan har vi altid gjort”…

Varighed :

  • Fra 1 dag til 3 dage.

Sted :

  • Hele Danmark

Deltagere :

  • Minimum 8 delt.

Pris pr. deltager :

  • Prisen afhænger af indhold, varighed, antal deltagere og evt. opfølgning.
  • Forhør nærmere vedr. pris, muligheder og tilbud.

Kontakt Outdoor Xplore for et uforpligtende tilbud.